030 Project Management 

Als  Project Manager en IT adviseur is het mijn ambitie om organisaties – bij het realiseren van bedrijfsdoelstellingen – optimaal gebruik te laten maken van de technologische mogelijkheden. Hierbij schets ik een reëel beeld van wat wel en niet van de technologie verwacht mag worden. Ik zorg er voor dat – naast de technologische aspecten – ook de relevante aspecten op het gebied van Processen  en Kennis bij de medewerker in beschouwing worden genomen.

Met 30 jaar automatiseringservaring en ruim 20 jaar ervaring met het leiden van programma’s en projecten van uiteenlopende omvang en complexiteit ben ik in staat om die ambitie te realiseren.

Projecten onder mijn leiding worden binnen de gestelde planning en budget opgeleverd. Ik communiceer direct en duidelijk en hanteer realistische planningen.  Mijn projectteams zijn hecht en kennen een open en prettige sfeer. Het project (opdrachtgever en projectteamleden) wordt door mij  optimaal in staat gesteld om de uit te voeren werkzaamheden succesvol af te ronden.

Neem vooral rechtstreeks contact met mij op, als je meer wilt weten over mijn manier van werken. 

Wilfred Noorman

 wilfred.noorman@030pjm.nl

 0682 616 565

 Wilfred Noorman